Certyfikat


                                                                                                                                                                                                                      Wszystkie nasze transakcje objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej niezbędnym do  wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującym prawem. Polisa zawarta w PZU o nr. PWO00008046. Certyfikat ubezpieczeniowy otrzymuje każdy klient w momencie podpisania umowy pośrednictwa.